• Imprimeix

El Centre

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom administratiu, adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, amb la finalitat de desenvolupar activitats de formació especialitzada i investigació en l'àmbit del dret i la justícia.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Carrer d'Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
Tel. 93 207 31 14