• Dimecres 19 de setembre

  09:00 - 15:00 Formació mòdul RGU d'e-justícia.cat

  09:30 - 13:30 Curs de formació per a docents ocasionals - Edició 3

  12:00 - 14:00 Reunió part social TPS

  15:00 - 19:00 Reunió Comitè Assessor -Centre de Mediació

  16:00 - 19:30 L’atenció a la víctima de violència de gènere

  16:00 - 19:00 Espai de Gestió del Coneixement

  16:00 - 19:00 Temis-2 (complements de penal)

  16:00 - 19:00 Subhastes judicials. 1a ed

Temes