• Dijous 24 de maig

  09:00 - 18:30 Jornada - Centre de Mediació de Dret Privat

  09:30 - 14:30 Taller: nous consums de drogues

  09:30 - 14:30 La tramitació electrònica del procediment. Eines corporatives (3 edicions)

  15:00 - 20:00 Formació per a directors d'autoescoles de qualitat (dj)

  16:00 - 19:00 El protocol d'intervenció de l'Administració en l'àmbit LGTBI

  16:00 - 19:00 Taller de la gestió de la feina

  16:00 - 20:00 Preparació d’oposicions a jutge/essa, fiscal i lletrat/ada de l'Administració de justícia per torn lliure

  16:00 - 20:00 Preparació d’oposicions a lletrat/ada de l’Administració de justícia per promoció interna

Temes