• Dimecres 25 d'abril

  09:00 - 14:00 CoP de medi obert de justícia juvenil

  09:00 - 14:30 Formació Justícia -COR-

  09:30 - 14:30 Optimització de recursos: podem gestionar millor el nostre temps?

  09:30 - 14:30 Taller d'e-recursos per a l'autosuficiència lingüística

  09:30 - 15:00 Grup de treball del personal penitenciari

  09:30 - 14:30 Desenvolupament de la competència digital

  09:30 - 14:30 Formació mòdul RGU d'e-justícia.cat

  09:30 - 14:30 Formació Justícia -COR-

Temes