• Divendres 21 de setembre

    08:00 - 15:00 Homenatge Il·lm. Sr. Emilio V. Berlanga Ribelles, president SCA TSJC

    09:00 - 15:00  Formació mòdul RGU d'e-justícia.cat

    09:30 - 14:30 La intervenció en la valoració del grau de dependència de les persones

    16:00 - 17:30 Curs Borsa interins Social

    16:00 - 19:00 Curs per la funció directiva a Centres educatius

Temes