• Dimecres 14 de novembre

  09:00 - 14:00 I Jornada Gènere i Presó
   
  09:00 - 15:00 Pla de formació CIRE

  09:00 - 14:00 Mòdul ej.cat-IMLCFC.Personal que NO fa informes. Bcn i Gir (G4)

  09:00 - 14:00 Introducció al mòdul de TRA d'e-justícia.cat 

  09:00 - 14:00 Mòdul de Tramitació d'e-justícia.cat

  09:00 - 14:30 Mòdul de Tramitació (TRA) d'e-justícia.cat.Contenciós 

  09:00 - 14:30 Mòdul de tramitació d'e-justícia.cat Contenciós

Temes