• Dimecres 21 de març

  09:00 - 11:00 Reunió SISPI CEJFE

  09:30 - 14:30 Gestió de les drogodependències en entorns tancats

  09:30 - 12:30 Píndola 5. Excel: gràfics

  09:30 - 14:30 Perspectiva de gènere i execució penal

  09:30 - 14:00 CoP educadors socials de CP

  15:00 - 16:30 Preparació d'oposicions a lletrat/ada de l'Administració de justícia per promoció interna

  16:00 - 19:00 Espai de Gestió del Coneixement

  16:00 - 18:30 Prova de selecció de Tècnic/a Infància

Temes