• Dilluns 19 de febrer

  09:00 - 14:30 Formació Justícia

  09:30 - 14:30 Curs d'Outlook avançat: calendari, tasques, notes, contactes, etc.

  09:30 - 15:00 Formació mòdul RGU d'e-justícia.cat

  10:00 - 14:00 CoP intervenció grupal en família

  12:00 - 14:00 Pla director: document de posada en marxa

  16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a lletrat/ada de l'Administració de justícia per promoció interna

  16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a jutge/essa, fiscal i lletrat/ada de l'Administració de justícia per torn lliure

Temes