• Imprimeix

Carta de Serveis de la Biblioteca del CEJFE

La missió de la Biblioteca és donar suport bibliogràfic i documental a tots els professionals del Departament de Justícia, així com a la resta de persones interessades en aquest àmbit de coneixement. La Biblioteca té també la missió de col·laborar en la difusió del coneixement que genera la recerca i la investigació que es duen a terme al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en els àmbits de la criminologia, execució penal, l'Administració de justícia i el dret propi de Catalunya.

Amb aquesta carta de serveis, la Biblioteca vol continuar sent un referent com a biblioteca especialitzada en dret penal, penitenciari, criminologia, execució penal, dret civil català, mediació i altres matèries relacionades amb la justícia i el dret.