• Imprimeix

Transparència

transparenciaLlei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica tota la informació sobre el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d'aquesta Llei.