• Imprimeix

Producció pròpia 2017

La reincidència en el delicte en la justícia de menors 2015
Àmbit: Justícia Juvenil
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE
Data de finalització: maig 2017

Programa d’avaluació de la conducta violenta al CP Quatre Camins
Àmbit: Serveis penitenciaris
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE  i CPQC
Data de finalització: març 2018

Neurofeedback: Tractament i psicoteràpia emb interns penitenciaris amb problemàtica toxicològica al CP Brians 2
Àmbit: Serveis penitenciaris
Persona o equip que du a terme la recerca: Margarida Corominas, CEJFE i DGSP
Data de finalització: febrer 2018

La transició de la presó a la comunitat
Àmbit: Serveis penitenciaris
Persona o equip que du a terme la recerca: UAB, UB, CEJFE i DGSP. Projecte finançat per RecerCaixa
Data de finalització: febrer 2018

Avaluació del programa d’atenció a víctimes d’infractors juvenils
Àmbit: Justícia juvenil i Víctimes
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE i SMAT
Data de finalització: març 2017

Seguiment dels joves atesos en la Unitat Terapèutica del C.E. Els Til·lers” de Justícia Juvenil
Àmbit: Justícia juvenil
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE i Justícia Juvenil i Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Data de finalització: desembre 2017

Seguiment i avaluació dels delinqüents sexuals d’alt risc excarcerats i el resultat del programa Cercles.cat
Àmbit: Serveis penitenciaris
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE; DGSP i UB
Data de finalització: desembre 2020

Avaluació de la reincidència de les persones infractores ateses al programa Reincorpora
Àmbit: Serveis penitenciaris;Justícia juvenil
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE;  CIRE; Fundació La Caixa
Data de finalització: març 2018

La reincidència en la llibertat condicional
Àmbit: Serveis penitenciaris
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE;
Data de finalització: desembre 2017

La mediació en la jurisdicció penal ordinària (Justidata)
Àmbit: Mesures d’Execució en la Comunitat
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE
Data de finalització: maig 2017

L’execució penal a la comunitat a les comarques de Tarragona (Justidata)
Àmbit: Mesures d’Execució en la Comunitat
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE
Data de finalització: març 2017

Descripció dels casos que arriben per violència filioparental a Justícia Juvenil (Justidata)
Àmbit: Justícia juvenil
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE
Data de finalització: desembre 2017

Perfil dels joves atesos en el centre terapèutic de Justícia Juvenil “Els Til·lers” (Justidata)
Àmbit: Justícia Juvenil
Persona o equip que du a terme la recerca: CEJFE
Data de finalització: novembre 2017

Data d'actualització:  02.02.2016