• Imprimeix

Convocatòria d'ajuts a la investigació 2017

D'acord amb la RESOLUCIÓ JUS/2916/2016, de 16 de desembre (DOGC núm. 7274, de 27 de desembre de 2016), per la qual s'atorguen beques a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català , els projectes als quals s'ha concedit una beca per a l'any 2017 són els següents:

Perfil clínic i de personalitat de víctimes de violència de gènere ateses a l'EAT penal. Correspondència entre la credibilitat atorgada pel GAT-VIG-R i les sentències judicials.
Autors: Juan Carlos Guillén Villegas, Rosa Aragonés de la Cruz, Montserrat Farran Porté i Laura Rodríguez Santiago
Data de finalització: novembre 2017

La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminació en la justícia juvenil.
Autora: Mª. José Bartrina Andrés
Data de finalització: novembre 2017

Reincidència relacionada amb els delictes d'odi. L'ús de la simbologia violenta com a determinant al comportament criminal. Eines per als professionals per a detectar el discurs i els símbols d'odi.
Autor: Joan Ramon Caballero Casas
Data de finalització: novembre 2017

Factors protectors i de risc que incideixen en les trajectòries educatives dels joves interns als centres educatius catalans.
Autors: Antoni Zaplana Macias i Raquel Poch Pallarols
Data de finalització: novembre 2017

La tríada fosca i l'especificador “amb emocions prosocials limitades” del trastorn de conducta en la predicció de conducta agressiva i antisocial dins i fora dels centres educatius de justícia juvenil.
Autors: Beatriz Molinuevo Alonso, Albert Requena Martínez, Rafael Torrubia Beltri, David Garreta Muniello, Juan José Martínez Alcaraz, Xènia Blaya Teruel, Albert Bonillo Martín i Esther Martínez Membrives
Data de finalització: novembre 2017

La prescripció de delictes sexuals amb infants víctimes: una anàlisi multidisciplinària.
Autors: Noemí Pereda Beltran, Víctor Gómez Martín i Jaume Hombrado Trenado
Data de finalització: novembre 2017

L'aprenentatge servei com a innovació metodològica a medi obert.
Autors: Esther Luna González, Carme Panchón Iglesias, María Paz Sandín Esteban, Elena Monllaó Manzanares, Berta Palou Julián i Miquel Àngel Tapias Jaen
Data de finalització: novembre 2017

El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de presó.
Autors: Aina Ibàñez Roig i Albert Pedrosa Bou
Data de finalització: novembre 2017

L'acompanyament postpenitenciari professional: una eina de suport per al retorn a la comunitat.
Autores: Núria Iturbe Ferré i Ana Martínez Catena
Data de finalització: novembre 2017

Proposta de protocol per a l'avaluació de delinqüents sexuals amb víctimes menors d'edat (trastorns parafílics: pedofília i altres). Disseny, entrevista i proves.
Autors: Montserrat Vilella Sánchez, Jordi López Miquel, Amadeu Pujol Robinat, Anna Mateu Vidal i Àngel Cuquerella Fuentes
Data de finalització: novembre 2017

Característiques de les persones i/o famílies que inicien un procediment judicial d'oposició a una mesura administrativa de protecció de menors.
Autores: Matilde Gonzalez Jiménez i Raquel Domínguez Segura
Data de finalització: novembre 2017

Un nou dret d'arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l'accés a l'habitatge.
Autors: Héctor Simón Moreno, Elga Molina Roig, Sergio Nasarre Aznar, Estela Rivas Nieto, Rosa Maria Garcia Teruel, Emma López Solé, Núria Lambea Llop i Gemma Caballé Fabra
Data de finalització: novembre 2017

Contractació i consum col·laboratiu: entre la contractació civil i el dret dels consumidors.
Autores: Maria Dolors Gramunt Fombuena, Rosa Barceló Compte , Elena Palomares Balaguer i Gemma Rubio Gimeno
Data de finalització: novembre 2017

Estudi sobre el grau de compliment dels acords en els processos de mediació.
Autores: Maria Munné Tomàs, Immaculada Armadans Tremolosa, Marina Romeo Delgado, M. Dolors Andorrà López i Manuela Gil Gordillo
Data de finalització: novembre 2017

La influència soterrada de la ideologia masclista en la cultura jurídica. Una etnografia del procés judicial de la violència de gènere.
Autors: Caterina Canyelles Gamundí, Marco Aparicio Wilhelmi i Ignasi Terradas Saborit
Data de finalització: novembre 2017

El règim de la conformitat en el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya com a causa d'incompliment a la compravenda civil.
Autora: Laura Arroyo San José
Data de finalització: novembre 2017

Data d'actualització:  10.01.2017