• Imprimeix

Processos socioeducatius a l'adopció internacional

SC-3.101.00

Núria Fuentes-Peláez 

Processos socioeducatius a l’adopció internacional

Els objectius que han marcat la recerca han estat els de detectar els possibles aspectes que es consideren factors de risc i de protecció en el procés d’adaptació en l’adopció internacional des de la perspectiva de les famílies. La metodologia qualitativa és la que ha guiat l’estudi. Com a tècnica de recollida d’informació s’han utilitzat els grups de discussió basats en la tècnica DAFO (deficiències, amenaces, facilitats i oportunitats). Com a resultats de l’anàlisi de la informació dels quatre grups efectuada (tres de famílies i un d’investigadors i col·laboradors del Grup de Recerca GRISIJ, de la Universitat de Barcelona, destaquen, entre d’altres, la importància dels processos de formació per a les famílies i per als professionals relacionats amb l’adopció, així com per a aquelles persones que es dediquen a l’educació (relacionades amb els infants adoptats internacionalment); l’estada al país d’origen com un període que facilita la construcció del nucli familiar, la recollida d’informació i l’apropament a la cultura; el suport trobat en la família extensa i els amics, així com el contacte amb altres famílies que es troben en la mateixa situació i la necessitat de serveis i recursos per atendre a les necessitats que poden aparèixer. 

Socio-educational procedures in international adoption 

The objective of the study is to detect the risk factors and protection of families adopting a child from another country. The most important are the information and training of the professionals and parents, and social support to the families. 

Procesos socioeducativos en la adopción internacional 

El objetivo del estudio es detectar los factores de riesgo y de protección de las familias que adoptan un niño en otro país. Los más importantes son la información y la formación profesionales y padres, y el apoyo social de las familias.

Disponible a la biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

adopció / famílies / dret civil català / recerca 

adoption / families / Catalonian civil law / research 

adopción / familias / derecho civil / catalán / investigación