• Imprimeix

Recerca

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada promou estudis i investigacions en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret propi de Catalunya. Aquesta tasca la duen a terme investigadors del Centre i col·laboradors externs.

Es tracta de recerques d'interès prioritari per al Departament de Justícia, ja que milloren el coneixement sobre diversos aspectes genèrics o específics directament vinculats a les competències del Departament. L'objectiu d'aquestes recerques és oferir dades o informacions que permetin millorar les polítiques a dissenyar o les intervencions que cal fer.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 207 31 14 o enviar un missatge de correu electrònic a mcapdevilac@gencat.cat (estudis i projectes d'investigació en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima) o a nuriat@gencat.cat (estudis i projectes d'investigació en l'àmbit de l'Administració de justícia i el dret propi de Catalunya).