Col·lecció Justícia i Societat

Col·lecció sobre temes referits a l’àmbit de l’execució penal, social i criminològica que recull informes de recerques fetes o finançades pel Centre de temes d’actualitat del nostre país sobre els quals, fins al moment, no hi ha informació escrita i estructurada en aquest format.

37: Diàlegs sobre la justícia i els jutges (febrer 2016)
36: Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: actuació de les administracions públiques i de les empreses (novembre 2013)
35: Estrangers en centres penitenciaris (setembre 2012)
34: Intervenció amb agressors de violència de gènere (juny 2011)
33: Materials jurídics del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (febrer 2011)
32: Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (febrer 2009)
31: Delictes sexuals i reincidència (febrer 2009)
30: Jornades sobre Bona Administració de Justícia i Tutela Judicial Efectiva (juny 2008)
29: Salut mental i execució penal (abril 2008)
28: Violència dels joves en la família (febrer 2007)
27. El treball a les presons de Catalunya (setembre 2006)
26. La reincidència en el delicte en la justícia de menors (febrer 2006)
25. La reincidència penitenciària a Catalunya (març 2005)
24. Els menors estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA) (desembre 2003)
23. La mediació familiar (maig 2001) (Preu: 18,63 €)
22. El maltractament d'infants a Catalunya (octubre 2000) (Preu: 16,83 €)
21. El model de justícia juvenil a Catalunya (juliol 2000) (exhaurit)
20. Les víctimes del delicte (desembre 1999) (Preu: 17,43 €)
19. La mediació penal (també en versió castellana) (maig 1999) (Preu: 10,82 €)
18. L'adopció: un estudi comparat (juny 1998) (Preu: 10,22 €)
17. Desviació, delinqüència i control social (febrer 1998) (Preu: 10,82 €)
16. El cost de la justícia penal: privació de llibertat i alternatives (novembre 1997) (Preu: 10,82 €)
15. Reincidència: en la justícia de menors. Avaluació internacional (desembre 1996) (Preu: 17,43 €)
14. Delinqüents sexuals en les presons (gener 1995) (Preu: 18,03 €)
13. Separació i divorci: la mediació familiar (desembre 1994) (Preu: 10,82 €)
12. Mediació i justícia juvenil (juny 1994) (Preu: 16,23 €)
11. La reparació a la víctima en el dret penal: estudi i crítica de les noves tendències políticocriminals (novembre 1993) (Preu: 12,62 €)
10. Recerca, delinqüència i justícia a Europa: avaluació i recomanacions (novembre 1993) (Preu: 16,22 €)
9. Justícia penal i reincidència (juliol 1993) (Preu: 13,82 €)
8. Metodologia d'intervenció en medi obert (gener 1993) (Preu: 9,62 €)
7. De les causes del delicte a la producció del control: el debat actual de la criminologia (desembre 1992) (Preu: 16,52 €)
6. Introducció al dret penitenciari: teoria i pràctica (juny 1992) (Preu: 11,42 €)
5. La representació social de la justícia (gener 1992) (Preu: 9,62 €)
4. Drogues i dificultat social: propostes d'intervenció educativa (gener 1992) (Preu: 7,51 €)
3. La presó oberta: recursos socials i atenció en el propi medi (gener 1992) (Preu: 9,62 €)
2. Tractaments penitenciaris per fases: la visió dels afectats (desembre 1991) (Preu: 15,52 €)
1. Legislació penitenciària europea comparada (desembre 1991) (Preu: 19,23 €)

Data d'actualització:  16.02.2016