Els formats Debat a bat són espais de treball on s'analitza la praxi professional entorn d'un tema concret; es tracta d'una modalitat formativa centrada específicament en l'intercanvi de coneixement entre professionals.

En aquests espais es genera un marc de discussió i anàlisi fonamentat en l'experiència i els coneixements dels professionals que els integren a fi d'arribar a conclusions que facilitin la intervenció professional.

Aquests grups disposen de l'assessorament continuat d'experts que poden aclarir i resoldre dubtes o incorporar nous punts de vista, i facilitar així l'elaboració d'una base teòrica comuna en l'abordatge del tema plantejat.

Data d'actualització:  25.01.2018