El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha treballat des de fa anys en temes vinculats amb l’accés a la carrera judicial, el programa de beques per a opositors i en l’actualitat el curs per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i lletrat/da de l'Administració de Justícia, en són una mostra.

Aquestes activitats coincideixen amb els objectius de la Recomanació 37 del Llibre Verd de l’Administració de Justícia. El mateix llibre, en la Recomanació 38 promou l’examen de les alternatives disponibles en matèria de selecció de jutges.

En aquesta línia el Centre ha elaborat els perfil competencials amb la finalitat de definir les competències necessàries per desenvolupar les funcions pròpies del jutge i del secretari/ària judicial.

Data d'actualització:  26.06.2007