• Imprimeix

Controvèrsies en valoració del dany personal

Controvèrsies en valoració del dany corporal

El 15 de desembre es va presentar el llibre Controvèrsies en valoració del dany corporal al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Va presidir l'acte el conseller de Justícia, Germà Gordó, acompanyat del director de l'Institut de Medicina Legal, Jordi Medallo.

Aquest treball s'ha fet per professionals de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC). 

Els temes que es tracten són en el moment actual uns dels que presenten una major controvèrsia en l’àmbit de la valoració del dany corporal. Per obtenir una solució consensuada a la controvèrsia plantejada, s’ha optat per fer una exposició dels diversos temes en forma de sessió clínica, prèviament a la seva publicació. Aquestes sessions s’han fet un cop per setmana, en la seu de l’IMLC, i les presentacions que han estat raonades científicament, amb el suport de l’ estudi jurisprudencial fet, s’han exposat per tal que els companys assistents puguin avaluar-les i qüestionar-les. Per tant, estem davant d’un estudi realitzat no tan sols pels autors que signen els treballs, sinó que també s’hi suma la participació activa i crítica de tots aquells que han assistit a les sessions.

 

Versió en català [PDF, 2,38 MB]

Versió en castellà [PDF, 2,14 MB]

Versió en anglès [PDF, 2,08 MB]

Data d'actualització:  16.12.2014