• Imprimeix

Publicacions en l'àmbit de l'Administració de justícia

Relacions entre les jurisdiccions de majors i menors d'edat

Anàlisi de diverses qüestions problemàtiques que es plantegen en les relacions entre les jurisdiccions de majors i menors d'edat

Definició de perfils competencials

Jutges de primera instància i instrucció, i secretaris judicials

Guia de bones pràctiques de la prova preconstituida

La declaració de menors víctimes del delicte