• Dimarts 17 de juliol

  08:00 - 20:00 XI Jornada de Justícia Penal Internacional

  09:00 - 14:00 Curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva

  09:00 - 14:00 CoP de medi obert de justícia juvenil

  16:00 - 18:00 Reunió Definició competències Voluntaris CerclesCat

  16:00 - 20:00 Preparació d’oposicions a lletrat/ada de l’Administració de justícia per promoció interna

  16:00 - 19:00 Reunió preparadors de Torn Lliure

  18:00 - 19:45 Reunió Comité Executiu CAPI

Temes