• Dilluns 23 d'octubre

  08:00 - 15:00 Estada estudi serveis penitenciaris Tunísia

  09:00 - 14:30 Formació TRA pilot Sant Feliu Ll.

  09:00 - 10:30 Reunió detecció necessitats formatives personal AJ

  09:00 - 14:00 Taller de conceptes elementals de l'estadística aplicats a la presa de decisions pressupostàries

  09:30 - 14:30 Com supervisar plans d'intervenció amb menors de manera efectiva

  09:30 - 14:30 Tècniques de coaching en les funcions de suport i orientació professional als usuaris

  09:30 - 14:30 Violència en les relacions afectives de la parella

  10:00 - 14:00 Fòrum de la jurisdicció civil per lletrats de l'Administració de Justícia

  10:00 - 12:00 Reciclatge del programa Arconte-2

Temes