• Divendres 23 de juny

  09:00 - 13:00 Presentació de la publicació "Preparació a la vida en llibertat"

  09:00 - 14:30 Mòdul de tramitació d'e-j.cat (TRA)

  09:00 - 10:30 Sessions de supervisió tècnica per a personal de l'EATAF

  09:00 - 11:00 Projecte de recerca RecerCaixa: la transició de la presó a la comunitat

  10:30 - 14:30 Mòdul de tramitació Ej.cat (TRA)

  11:00 - 12:30 Sessions de supervisió tècnica per a personal de l'EATAF

Temes