• Imprimeix

Als centres i serveis d’execució penal

Objectiu

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en col·laboració amb les universitats, desenvolupa un Programa de pràctiques universitàries als centres i serveis de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris per tal que els estudiants que cursen carreres relacionades amb els àmbits temàtics de l’execució penal puguin desenvolupar-hi el pràcticum establert als seus programes d’estudi.

Els objectius fonamentals de les pràctiques són dos: un d'adreçat als alumnes, que consisteix a oferir-los un coneixement pràctic de l’exercici de la seva futura professió en un àmbit determinat, i un altre orientat al nostre servei que, mitjançant aquestes pràctiques, dona a conèixer la tasca que desenvolupa i contribueix a preparar un planter de possibles futurs professionals.

La DG d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i la DG de Serveis Penitenciaris contribueixen al bon funcionament del programa oferint una mitjana de 180 llocs de pràctiques distribuïts en les unitats següents:

 • Direcció General de Serveis Penitenciaris
 • Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Destinataris

Els alumnes provenen habitualment de l’últim any de carrera dels estudis següents:

 • Grau en criminologia
 • Grau en educació social
 • Grau en pedagogia
 • Grau en psicologia
 • Grau en treball social
 • Grau d’informació i documentació (biblioteconomia)
 • Grau en ciències de l’activitat física i de l’esport

Universitats col·laboradores

Les places de tutoria s’ofereixen actualment a les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Vic
 • Universitat Ramon Llull
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 • Universitat Oberta de Catalunya

Metodologia

Cadascuna d'aquestes pràctiques té lloc sota la direcció d'un tutor dels nostres centres i serveis, designat pel CEJFE, i un d'un coordinador designat per la universitat corresponent.

Sol·licitud d'informació

Atès que el programa de pràctiques universitàries és fruit de la col·laboració entre les diferents universitats i les direccions generals d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de Serveis Penitenciaris, només hi tenen accés els alumnes dels centres universitaris que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb el Centre. Per aquest motiu, la manera més convenient d’obtenir informació sobre les possibilitats i forma d’accés al programa de pràctiques és adreçar-se a la facultat on els alumnes estan matriculats.

Data d'actualització:  20.07.2017