• Imprimeix

A les oficines judicials

Objectiu i destinataris
Proporcionar un complement a la formació acadèmica i contribuir a l'orientació professional dels futurs graduats.

Les pràctiques van adreçades a alumnes de segon cicle de l'ensenyament de dret. 

Selecció dels alumnes 
Les universitats, d'acord amb el nombre de places assignades, s'encarreguen de la selecció dels alumnes participants i de la seva distribució per àmbits jurisdiccionals. 

Metodologia
Les pràctiques consisteixen en una estada de 50 hores en una oficina judicial d'un grup de 4 alumnes sota la direcció o tutoria del magistrat, jutges, secretari judicial o fiscal. Durant aquest període, els alumnes hauran d'assisitr a l'òrgan judicial o a la fiscalia assignat, participar i dur a terme les activitats encomanades pel tutor. 
En finalitzar les pràctiques, els alumnes hauran de presentar al Centre d'Estudis i al seu coordinador de pràctiques una memòria valorativa de 3 o 5 fulls, així com el qüestionari d'avaluació que se'ls lliurarà. 

Calendari
Les pràctiques es duran a terme el primer semetre de l'any. El calendari i l'horari concrets l'acordaran el tutor i el grup d'alumnes, dins l'horari de matí de l'activitat judicial. 

Certificats
El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada emetrà un certificat d'assistència i aprofitament a tots aquells alumnes que hagin seguit el programa, que hagin lliurat la memòria de pràctiques i que hagin obtingut l'avaluació favorable del tutor. 

Sol·licitud d'informació
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Silvia Morillo del Centre: 
- per telèfon 93 552 79 66
- per correu electrònic ufaj@gencat.cat

Universitats participants en el Programa
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Abat Oliba
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat de Lleida

Data d'actualització:  27.10.2016