• Imprimeix

A les oficines judicials

Objectiu i destinataris

Proporcionar un complement a la formació acadèmica i contribuir a l'orientació professional dels futurs graduats.

Les pràctiques van adreçades a alumnes de segon cicle de l'ensenyament de dret.

Selecció dels alumnes

Les universitats, d'acord amb el nombre de places assignades, s'encarreguen de la selecció dels alumnes participants i de la seva distribució per àmbits jurisdiccionals.

Metodologia

Les pràctiques consisteixen en una estada de 50 hores en una oficina judicial d'un grup de 4 alumnes sota la direcció o tutoria del magistrat, jutges, secretari judicial o fiscal. Durant aquest període, els alumnes hauran d'assistir a l'òrgan judicial o a la fiscalia assignat, participar i dur a terme les activitats encomanades pel tutor. 
En finalitzar les pràctiques, els alumnes hauran de presentar al Centre d'Estudis i al seu coordinador de pràctiques una memòria valorativa de 3 o 5 fulls, així com el qüestionari d'avaluació que se'ls lliurarà.

Calendari

Les pràctiques es duran a terme el primer semestre de l'any. El calendari i l'horari concrets l'acordaran el tutor i el grup d'alumnes, dins l'horari de matí de l'activitat judicial.

Certificats

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada emetrà un certificat d'assistència i aprofitament a tots aquells alumnes que hagin seguit el programa, que hagin lliurat la memòria de pràctiques i que hagin obtingut l'avaluació favorable del tutor.

Sol·licitud d'informació

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Silvia Morillo del Centre:

Universitats participants en el Programa

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat de Girona
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Abat Oliba
  • Universitat Internacional de Catalunya
  • Universitat de Lleida
Data d'actualització:  19.06.2018