• Imprimeix

Borsa de tutors de l’àmbit d’execució penal 2018-2019

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza el Programa de pràctiques universitàries als centres i serveis d’execució penal amb l’objectiu de contribuir a l’orientació professional de futurs graduats, vinculant la seva formació als centres i serveis de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Professionals a qui s’adreça el programa

Professionals que desenvolupin la seva activitat en centres i/o serveis de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, amb el següent perfil:

  • Treballadors socials
  •  Educadors socials
  •  Psicòlegs
  •  Juristes
  •  Pedagogs
  •  Bibliotecaris
  • Monitors esportius

Borsa de Tutors

El professionals que presentin la seva sol·licitud passaran a formar part de la borsa de tutors amb l’objectiu de millorar la gestió d’aquest programa i garantir una assignació de places en un termini de temps més adequat a les necessitats de les diferents universitats. Aquells professionals que ja pertanyen a la borsa de tutors no caldrà que tornin a enviar la fitxa d’oferta de tutoria.

Presentació de sol·licituds

Si esteu interessats a participar en el programa cal que empleneu una fitxa d’oferta de tutoria i fer-la arribar al CEJFE, abans del 31 de maig de 2018.

Podeu remetre la sol·licitud a:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(a/a Cristina Añón / Pràctiques universitàries 2017-2018)
Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
e-mail: aifsc.fcontinua@gencat.cat

Data d'actualització:  04.05.2018