• Imprimeix

Formació per a perits judicials

Darrer curs realitzat: curs per a perits judicials a Girona

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professional vinculada amb el Departament.

Aquest curs de formació per a perits judicials té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Destinataris

Professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia

Programa

Dimarts 13 de novembre de 2018
16-19 h

La tasca del perit judicial en els procediments judicials: la figura del perit, obligacions del perit i aspectes processals i administratius.
Núria Parra, lletrada de l’Administració de justícia del Jutjat Penal núm. 14 de Barcelona

Pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia i llistes de perits.
Josep Maria Mateu Parellada, tècnic de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica


Dijous 15 de novembre de 2018
16-19 h

L'informe pericial: Premisses, contingut i desenvolupament.
Juan Manuel Acero Vicente, perit judicial

Defensa de l'informe pericial en vista oral. Actuació del perit.
Lluís Morell Peipoch, perit del Departament de Justícia

Exposició comentada de casos pràctics.
Manuel Rey Viñuela, perit del Departament de Justícia

Col·loqui

Obtenció de certificats

Es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un 100 % de les sessions.

Calendari i horari

Els calendaris i horaris es poden modificar d'acord amb les necessitats organitzatives i de disponibilitat de professorat. Si hi ha modificacions, els alumnes admesos als cursos en seran informats amb la màxima antelació possible.

Inscripció a la sessió

Del 10 al 28 d’octubre (ambdós inclosos)

Remetre el formulari d’inscripció emplenat a uiajcejfe.dj@gencat.cat

Nombre de places

40

Preu del curs

Un cop confirmada l'acceptació al curs, s'ha de satisfer l'import de 30,05 €.

Lloc de realització i dades de contacte

Palau de Justícia

Plaça Josep María Lidón Corbi, 1, 17001, Girona

Més informació

uiajcejfe.dj@gencat.cat

93 207 31 14 (ext. 1212)

Tractament de les dades

La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers i només es faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les activitats del CEJFE.

Data d'actualització:  10.10.2018