• Imprimeix

Formació per a perits judicials

Curs per a perits judicials a Barcelona

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professional vinculada amb el Departament.

Aquest curs de formació per a perits judicials té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Destinataris

Professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia

Programa

Dimarts 12 de juny de 2018
16-19 h

La tasca del perit judicial en els procediments judicials: la figura del perit, obligacions del perit i aspectes processals i administratius.
Núria Parra, lletrada de l’Administració de justícia del Jutjat Penal núm. 14 de Barcelona

Pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia i llistes de perits
Josep Maria Mateu Parellada, tècnic de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica

 

Dimecres 13 de juny de 2018
16-19 h

L'informe pericial: premisses, contingut i desenvolupament
Juan Manuel Acero Vicente, perit judicial


Defensa de l'informe pericial en vista oral. Actuació del perit
Lluís Morell Peipoch, perit del Departament de Justícia

Exposició comentada de casos pràctics
Manuel Rey Viñuela, perit del Departament de Justícia


Col·loqui

Obtenció de certificats

Es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un 100 % de les sessions.

Calendari i horari

Els calendaris i horaris es poden modificar d'acord amb les necessitats organitzatives i de disponibilitat de professorat. Si hi ha modificacions, els alumnes admesos als cursos en seran informats amb la màxima antelació possible.

Inscripció a la sessió

Del 23 d’abril al 14 de maig (ambdós inclosos)

Remetre el formulari d’inscripció emplenat a uiajcejfe.dj@gencat.cat

Nombre de places

60

Preu del curs

Un cop confirmada l'acceptació al curs, s'ha de satisfer l'import de 30,05 €.

Lloc de realització i dades de contacte

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Sala d’actes.

Carrer d’Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona

Més informació

uiajcejfe.dj@gencat.cat

93 829 30 46 – 93 552 79 82

Tractament de les dades

La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers i només es faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les activitats del CEJFE.

Data d'actualització:  24.04.2018