• Imprimeix

Programa per a la preparació d'oposicions al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya

Aquest programa té com facilitar als llicenciats o graduats en dret la preparació de les oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

El cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya va ser creat mitjançant la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei atribueix al cos esmentat l’assessorament en dret del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració pública, i també la representació i la defensa, de forma unitària, de l’Administració de la Generalitat davant els òrgans del poder judicial i d’altres que compleixen funcions jurisdiccionals en totes les qüestions d’interès d’aquesta. Al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya s’ingressa mitjançant el sistema d’oposició lliure entre llicenciats en dret. En relació amb això, les proves d’accés s’han de basar en un temari que exigeix coneixements aprofundits en totes les branques jurídiques, combina de forma equilibrada dos exercicis teòrics i dos de pràctics.
 
De moment no està previst obrir cap convocatòria d’aquest curs.

Podeu consultar la informació de la darrera convocatòria que va oferir el CEJFE l’any 2016.

Data d'actualització:  12.04.2018