• Imprimeix

Definició del programa

Les persones i el coneixement són la clau per innovar a les organitzacions

En la societat de la informació i el coneixement, les organitzacions més capdavanteres donen cada vegada més protagonisme a la millora contínua, l'eficiència en l'ús dels recursos i l'aprenentatge individual i organitzacional. Saben que les persones són el principal actiu i que el coneixement que aporten a la intel·ligència col·lectiva és l'element distintiu que donarà valor als serveis que innoven.

Aprenem quan compartim

En aquest nou entorn aprenem també mitjançant la pràctica, és a dir, disposant del coneixement que necessitem al nostre lloc de treball gràcies a l'experiència dels companys en situacions similars. Per aquesta interacció, persones i organitzacions convertim el coneixement individual en corporatiu i construïm, així, col·laborativament el coneixement de l'organització. El model, doncs, desenvolupa els hàbits d'aprendre i cooperar, que resultaran crucials per al canvi a l'organització.

El programa Compartim

El programa Compartim és una iniciativa del Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per crear entorns de treball col·laboratiu que apropin les persones al voltant d'oportunitats de millora o de resolució de problemes de la seva feina quotidiana. La millora esdevé per l'aportació de noves idees, les bones pràctiques i la reflexió conjunta del grup sobre els aspectes tractats.

A qui s'adreça i com s'hi pot participar?

El programa Compartim s'adreça a tot el Departament de Justícia. S'articula a través dels diferents col·lectius professionals que vulguin treballar sobre aspectes de millora en la seva pràctica laboral. Les propostes de participació poden venir des de qualsevol àmbit de l'organització: sols es requereix treballar els temes a resoldre o millorar per la via que aporta el coneixement compartit.

Com funcionen en la pràctica?

Cada col·lectiu professional (també anomenat comunitat de pràctica) ha de seleccionar un aspecte professional a millorar. El treball col·laboratiu té lloc mitjançant sessions de trobades presencials en què un grup reduït de persones motivades i compromeses tracten d'oferir noves perspectives i solucions. Aquesta tasca presencial es complementa gairebé sempre amb el treball en línia, virtual, que facilita la comunicació i l'automatització de tasques. Compten també amb l'ajut d'un coordinador de grup (e-moderador) i, si els necessiten, amb experts externs que els acompanyaran al llarg de tot el procés.

Al final del procés de treball compartit es du a terme una sessió de bones pràctiques adreçada a tot el col·lectiu professional, on s'exposa el treball elaborat. En aquesta sessió també se solen convidar experts d'altres àmbits perquè hi presentin experiències d'èxit relacionades amb la proposta de millora tractada.

La plataforma virtual de treball col·laboratiu e-Catalunya

Les comunitats i grups de treball que volen treballar en línia el que han tractat presencialment disposen de la plataforma e-Catalunya. La plataforma els posa a l'abast eines de treball col·laboratiu per conversar sobre les experiències laborals (blocs corporatius), debatre al voltant d'una qüestió (fòrums), crear documents compartidament (wiki), publicar fotos de l'activitat o calendaritzar-la... A més, disposa d'un dipòsit digital on tothom pot publicar els continguts i documents que genera cada comunitat.

Els beneficis personals per participar-hi

Les persones que formen part d'un grup de treball col·laboratiu tenen dret a certificació de les hores que hi hagin invertit, amb justificació documental prèvia, com a hores de formació. Aquestes hores no resten del nombre total d'hores de formació de què pot gaudir un empleat públic i són compatibles amb la formació que ofereix el CEJFE. A més, la producció de coneixement aportada pel grup es pot convertir en ponències i publicacions que promou el CEJFE.

Data d'actualització:  24.01.2018