• Imprimeix

@plec 2.0 Justícia Tarragona

La iniciativa endegada des dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona, és conseqüència de l’experiència de la comunitat de pràctica de la Comissió Delegada Territorial -CDT- de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social -CIRSO- del Camp de Tarragona, desenvolupada al llarg del 2010. 

L’èxit i la singularitat de la comunitat de pràctica CIRSO de Tarragona 2.010, tal i com  es va apuntar en las presentació del “Pla estratègic de les polítiques socials d’execució penal del Camp de Tarragona”,  va permetre a un bon nombre de professionals de l’àmbit de l’execució penal del Camp de Tarragona, descobrir àmbits professionals desconeguts fins al moment, tant en la vessant organitzativa –la del treball col·laboratiu i les tecnologies 2.0-, com en la tècnica –la de la gestió transversal i interprofessional del coneixement-.


L'objectiu d'aquesta comunitat és impulsar i construir respostes útils a les necessitats d’eficiència, eficàcia, accessibilitat, competitivitat, desenvolupament i expertesa diagnosticades en el “Pla estratègic de les polítiques socials d’execució penal del Camp de Tarragona”.  Per tant ens proposem assolir els següents objectius:

• Millorar l’ús i gestió de continguts i procediments de les diferents fonts d’informació existents: bases de dades, directoris, magatzems informàtics, arxius tècnics. 
• Fidelitzar i compartir el coneixement individual convertint-lo en col·lectiu.
• Promoure la substitució de la gestió en paper per gestió telemàtica.
• Millorar la comunicació i gestió amb agents externs, usuaris de serveis, col·lectius professionals, col·laboradors, proveïdors, etc.
• Millorar les competències i formació del personal en l'ús de les noves eines de gestió informàtica.
• Facilitar i incrementar els fluxos de comunicació tècnica entre els professionals.

Data d'actualització:  16.02.2015