La necessitat de generar una acollida de qualitat per als monitors artístics que entren de nou a treballar als centres penitenciaris, ha generat la necessitat del producte que es presenta aquest any, una guia d’acollida que recull ítems d’interès útils per millorar aquells aspectes sovint oblidats però molt importants que hauria de conèixer tot monitor o monitora. En l’elaboració de la guia s’ha fet palès que els seus continguts es poden fer extensius a d’altres col·lectius professionals que treballen a les presons i que tenen unes necessitats molt semblants.

Així mateix, la Jornada comptarà amb la ponència de Maria Fontal, que versarà sobre l’apoderament dels professionals, de com poden millorar i trobar millors solucions en el dia a dia. També es pot fer extensiu a qualsevol col·lectiu professional que tracti amb persones en el seu dia a dia.

Jesús Martínez i Amand Calderó fan la presentació de la Jornada

Jesús Martínez i Amand Calderó

Acte de la primera entrega de la “Guia d’acollida” a la darrera persona incorporada, la Maria

Acte primera entrega Guia d’acollida

Rosa Ma Sanchez en un moment de la presentació del producte de treball col·laboratiu “Guia d’acollida del nou monitor”

Rosa Ma Sanchez

Maria Fontal, professional que ha assessorat durant 2017 la comunitat de pràctica de monitors artístics, fa un repàs a tot allò que han après junts sota el títol “Com acompanyar en l’apoderament als interns”

Maria Fontal

Presentació de bones pràctiques de monitors artístics “Experiències que ens encanten” a càrrec de Ma Antònia Manils, Edgar Jesus Insuasty, Ángela Martínez, David Fernández, Sofía Ysasi i Oriol Bosch

Presentació Experiències que ens encanten
Data d'actualització:  05.04.2018