• Imprimeix

XI Jornada de Monitors Artístics de Centres Penitenciaris. Guia d'acollida (23 de febrer de 2018)

La necessitat de generar una acollida de qualitat per als monitors artístics que entren de nou a treballar als centres penitenciaris, ha generat la necessitat del producte que es presenta aquest any, una guia d’acollida que recull ítems d’interès útils per millorar aquells aspectes sovint oblidats però molt importants que hauria de conèixer tot monitor o monitora. En l’elaboració de la guia s’ha fet palès que els seus continguts es poden fer extensius a d’altres col·lectius professionals que treballen a les presons i que tenen unes necessitats molt semblants.

Així mateix, la Jornada comptarà amb la ponència de Maria Fontal, que versarà sobre l’apoderament dels professionals, de com poden millorar i trobar millors solucions en el dia a dia. També es pot fer extensiu a qualsevol col·lectiu professional que tracti amb persones en el seu dia a dia.

I com a plat final, es presentaran les bones pràctiques destacades de monitors artístics en actiu, es pretén que les seves tècniques i projectes siguin píndoles exquisides de coneixement i de noves idees perquè les persones assistents es nodreixin d’inspiració.

Data d'actualització:  15.01.2018