La missió del Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (SATAF) és assessorar amb imparcialitat, donant resposta a les demandes judicials en matèria de família, amb criteris psicosocials compartits per l'Equip professional, per tal de facilitar la presa de decisions judicials que garanteixin el millor interès del menor, promovent alhora la reflexió entorn la nova realitat familiar.

Per aconseguir rigorositat en la feina i per ajustar-nos a les noves realitats socials i legals, els professionals hem de revisar periòdicament les nostres actuacions tècniques i principis que les fonamenten. Així garantim la qualitat de la nostra tasca. Alhora, la nostra especialització genera una gran quantitat de coneixement tèoric i aplicat, que ens converteix en professionals eficaços i fiables.

L’espai e-catalunya ens permet mantenir aquests principis amb un bon aprofitament i implementació de les TIC, la qual cosa ens fa guanyar en independència i en autonomia per portar a terme la feina. Aquest grup virtual pretén ser un espai de treball per posar en comú les nostres idees, experiències i bones pràctiques.

Una de les necessitats d’equip més rellevants que hem detectat fa referència a la importància de les bones pràctiques en les intervencions amb menors. És per aquest motiu que hem apostat per elaborar un protocol d’actuació tècnica que compleixi amb la rigorositat que entenem necessària en aquest tipus d’intervencions.

Data d'actualització:  07.06.2018