• Imprimeix

Publicació de les bases de les beques de recerca

Després de l'estiu s'obrirà la convocatòria.

24/07/2018 12:07

S'han publicat les Bases reguladores per a la concessió de les beques de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia, dret civil català i ordenament jurídic català del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

Aquestes beques tenen com a finalitat estimular la recerca, els estudis i els anàlisis en les competències pròpies del Departament de Justícia.

Es concedeixen en aquestes dues modalitats:

  • Àmbit de l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima: relacionats amb serveis penitenciaris, les mesures d'execució penal en la comunitat, la rehabilitació i reinserció, la justícia juvenil, els programes d'atenció a la víctima i la mediació penal.
  • Àmbit de l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català: relacionat amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització, la conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya i la medicina legal, les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies, els notaris i registradors, i la mediació civil i familiar.

Les beques es poden sol·licitar individualment o formant part d'un equip investigador.