• Imprimeix

Un any més, les pràctiques universitàries a centres i serveis d’execució penal

El CEJFE desplega un total de 180 pràctiques durant el curs 2017/2018 en centres i serveis d’execució penal.

11/10/2017 12:10
Pràctiques universitàries

El passat divendres 6 d’octubre es va celebrar una nova jornada informativa sobre el Programa de Pràctiques Universitàries (PRUN), a la qual hi van assistir alumnes de les diferents universitats catalanes que tenen conveniats els seus pràcticums amb el Departament de Justícia a través el CEJFE. Aquesta jornada és el punt de sortida per desplegar les 180 pràctiques que els alumnes podran desenvolupar al llarg del curs 2017/2018 en centres i serveis d’execució penal vinculats a la  Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i a la Direcció General de Serveis Penitenciaris

La jornada va permetre acostar la realitat dels entorns de treball i funcions dels professional d’aquestes direccions generals a les expectatives dels alumnes que acabaran incorporant-se al seu lloc de pràctiques. Els ponents, dos professionals de l’àmbit de l’execució penal i tutors de pràctiques del programa, van insistir en el valor de les pràctiques com a espai  pràctic de l’exercici de la seva futura professió, com a espai de creixement professional del mateix tutors, i com a contribució en la preparació d’un planter de possibles futurs professionals.

Aquest espai d’actualització professional i acadèmica, compte amb la imprescindible col·laboració dels professionals de l’àmbit i de l’esforç dels centres de treball per acollir els alumnes universitaris al llarg de la seva pràctica.