• Imprimeix

Dades activitats formatives 1r semestre 2017

Recull de les activitats més rellevants de les àrees del CEJFE realitzades el primer semestre del 2017, així com les dades globals en quant a activitats formatives, hores i assistents durant aquest primer semestre.

31/07/2017 17:07

Un cop finalitzat el primer semestre al CEJFE és hora de fer anàlisi de les activitats formatives que s’han realitzat. Aquestes dades es classifiquen en tres categories que corresponen al nombre d’activitats formatives, a les hores i a les persones que han assistit.

Per tant, les dades del primer semestre corresponen a:

En relació a les activitats formatives corresponents a cadascuna dels àmbits del CEJFE destaquem:

  • Administració de Justícia: es destaquen les activitats relacionades amb la formació als diferents professionals de l’administració de justícia, com són jutges i magistrats, lletrats de l’administració de justícia i la resta d’operadors jurídics que donen suport en els jutjats, entorn a les diferents reformes legislatives que afecten al seu desenvolupament professional. Per altra banda, es manté la formació del personal interí. Tanmateix, aquest any es destaca la realitzar de diferents espais d’actualitat entorn al Cicle de conferències sobre justícia i societat.
  • Execució Penal: cal destacar la consolidació de la formació estratègica per als professionals dels serveis d’execució de mesures de justícia juvenil. Tanmateix, amb l’objectiu final de continuar proporcionant una actualització pels professionals de l’àmbit entorn a les novetats que es produeixen en el seu context, s’han organitzat diverses jornades.
  • Innovació i Gestió del Coneixement: cal destacar la consolidació del programa de formació obligatòria de riscos laborals i protecció de dades. També cal destacar la formació continua pel que fa a les darreres reformes legislatives de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.