• Imprimeix

385 directius i comandaments penitenciaris han participat a les jornades sobre Drets Humans i intervenció penitenciària

Les jornades s’han configurat com a espais de formació, actualització i reflexió sobre el paper clau dels professionals penitenciaris en relació amb els Drets Humans.

18/07/2017 16:07
Els drets humans i les presons

Un total de 385 directius i comandaments penitenciaris han participat en les cinc jornades sobre Drets Humans organitzades pel CEJFE. Aquestes jornades, iniciades el juny de 2016, s’han estructurat entorn tres objectius principals:

  • Actualitzar els coneixements sobre els drets humans en relació amb el marc normatiu internacional de referència.
  • Reconèixer la importància de mantenir una actitud activa envers la promoció dels drets humans en l’àmbit penitenciari.
  • Actualitzar el coneixement dels directius i comandaments penitenciaris sobre el Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya i la seva implementació i seguiment.

Aquests espais d’actualització, formació i reflexió sobre els Drets Humans es reprendran el darrer trimestre de 2017 i s’adreçaran als col·lectius professionals de les àrees de rehabilitació i règim interior dels serveis penitenciaris.