• Imprimeix

Missió i funcions

La missió principal del Centre consisteix a planificar i organitzar la formació de tot el personal adscrit al Departament de Justícia. Amb aquesta finalitat, s'ofereix anualment un catàleg d'accions formatives que respon a les necessitats que s'han detectat per als diferents professionals.

L'oferta formativa consta de 500 accions formatives, estructurades en diverses metodologies, entre les quals es destaca la formació presencial a les mateixes instal·lacions del CEJFE. També s'ofereix formació a distància a determinats col·lectius professionals, mitjançant Internet.

Una altra de les activitats del Centre és la investigació. Aquesta se centra en estudis sobre l'execució penal i les ciències de la criminologia, l'Administració de justícia i el dret propi de Catalunya. Aquestes investigacions es divulguen, quan és necessari, en sessions públiques de presentació.

El Centre també promou programes de pràctiques universitàries com a complement de la formació acadèmica, tant en oficines judicials com en centres i serveis del Departament de Justícia. Així mateix, organitza un programa per a la preparació d'oposicions a jutge i fiscal i secretari judicial, i convoca beques i ajudes per a la investigació especialitzada.

Una altra de les funcions del Centre és l'elaboració i l'edició de diverses col·leccions de publicacions monogràfiques o periòdiques sobre el món del dret i la justícia. Per donar suport a la tasca anterior i a d'altres, el Centre disposa d'una biblioteca pública especialitzada en els àmbits de criminologia, justícia penal i de menors, Administració de justícia i atenció a la infància. Finalment, el Centre manté relacions d'intercanvi amb altres centres docents i d'investigació, tant nacionals com internacionals. Per fer possible aquests serveis el Centre disposa d'un ampli equip de professionals i d'un gran nombre de col·laboradors docents i investigadors externs.