• Imprimeix

CEJFE avui

Llistat de totes les activitats del CEJFE avui.

 Aquests horaris són orientatius. Per a més informació consulteu directament al CEJFE.

 

Dilluns 29 de maig
Hora Activitat
09:00 - 14:30 Mòdul de tramitació d'e-j.cat (TRA)
09:00 - 20:00 La gestió i la resolució del conflicte en els equips de treball
09:00 - 20:00 Sessió formativa sobre eines de tramitació
09:30 - 14:30 Projecte LIAISE 2
09:30 - 11:30 Reunió AEFAJ
11:30 - 14:30 Mòdul de Gestió d'Efectes Judicials (GEF) d'Ej.cat
16:00 - 20:00 Interrogatori i parlar en públic
16:00 - 20:00 Comissió de Codificació de Catalunya
16:00 - 19:00 Fòrum dela jurisdicció penal
16:00 - 19:00 Fòrum de la jurisdicció contenciosa administrativa
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a jutge/essa, fiscal i lletrat/ada de l'Administració de justícia per torn lliure
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a lletrat/ada de l'Administració de justícia per promoció interna
16:30 - 18:30 Sessió tutorial de llenguatge jurídic (J). Curs català personal del Departamanet de Justícia
16:30 - 19:30 Preparació oposicions al cos de l'advocacia de la Generalitat de Catalunya