• Imprimeix

CEJFE avui

Llistat de totes les activitats del CEJFE avui.

Aquests horaris són orientatius. Per a més informació consulteu directament al CEJFE.

 

Dimecres 25 d'abril
Hora Activitat
09:00 - 14:00 CoP de medi obert de justícia juvenil
09:00 - 14:30 Formació Justícia -COR-
09:30 - 14:30 Optimització de recursos: podem gestionar millor el nostre temps?
09:30 - 14:30 Taller d'e-recursos per a l'autosuficiència lingüística
09:30 - 15:00 Grup de treball del personal penitenciari
09:30 - 14:30 Desenvolupament de la competència digital
09:30 - 14:30 Formació mòdul RGU d'e-justícia.cat
09:30 - 14:30 Formació Justícia -COR-
10:00 - 18:30 Lideratge motivador en els equips de treball
15:30 - 17:30 Reunió Grup TIC
16:00 - 20:00 Preparació oposicions al cos de l'advocacia de la Generalitat de Catalunya
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a jutge/essa, fiscal i lletrat/ada de l'Administració de justícia per torn lliure
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a lletrat/ada de l'Administració de justícia per promoció interna
16:00 - 19:00 Excel inicial
16:30 - 19:30 Curs de nivell C - personal Administració de justícia
16:30 - 19:30 Curs formació Borsa interins
16:30 - 19:30 Curs de nivell A - personal Administració de justícia
17:00 - 18:30 Cicle Institucions del nostre dret

 

Data d'actualització:  25.04.2018