• Imprimeix

CEJFE avui

Llistat de totes les activitats del CEJFE avui.

 Aquests horaris són orientatius. Per a més informació consulteu directament al CEJFE.

 

Dilluns 20 de novembre
Hora Activitat
09:00 - 13:00 Infografia 2.0. Millora les teves comunicacions corporatives
09:00 - 14:30 Mòdul RGU d'ej.cat
09:00 - 14:00 Curs Pilot del Mòdul IMLCFC d'Ej.cat Torn 1
09:00 - 14:30 Mòdul de tramitació d'e-j.cat (TRA)
09:30 - 14:30 Plans d'intervenció en menors
10:00 - 12:00 Reunió de la borsa d'interins
12:00 - 14:00 Pla director: document de posada en marxa
16:00 - 19:00 Curs Subhastes judicials
16:00 - 20:00 Curs de la borsa d'interins del cos de Gestió i Tramitació
16:00 - 18:00 Comité de Seguiment de Serveis TIC a JUSTÍCIA
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a lletrat/ada de l'Administració de justícia per promoció interna
16:00 - 20:00 Preparació d'oposicions a jutge/essa, fiscal i lletrat/ada de l'Administració de justícia per torn lliure
16:00 - 19:00 Curs Comunicació efectiva
16:00 - 20:00 TRA nivell bàsic 2a edició
16:30 - 20:00 COMISSIÓ DE CODIFICACIÓ DE CATALUNYA