• Imprimeix

Altres novetats recents

Novetats bibliogràfiques de la segona quinzena de maig

Si us interessa emportar-vos en préstec algun d'aquests llibres podeu venir a la biblioteca i us farem el carnet de préstec. Si treballeu al Departament de Justícia podeu gaudir del préstec a distància: envieu la vostra petició a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat.

Aprender en las organizaciones de la era digital

Humor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resiliencia

Martínez Marín, J.; Muñoz Moreno, J.L. Aprender en las organizaciones de la era digital. Alternativas desde la formación y para la transformación. Barcelona: Editorial UOC, 2018 (OuterEDU; 5) [Sig. 658.3 Mar] ISBN: 978-84-9180-115-3

 

Aquesta obra se centra en l'aprenentatge que les organitzacions promouen en l'entorn complex i canviant de l'era digital. Així mateix, analitza les tendències emergents amb el propòsit de promoure el desenvolupament professional i organitzacional, camí de les transformacions que poden i han de donar-se. La realitat multifacètica de la formació pren aquí un especial protagonisme i s'aporten elements estratègics per a la millora permanent, el canvi i la innovació. Les directrius que es proposen són útils per a gerents, directius, responsables i gestors de la formació i qualsevol professional interessat en processos d’aprenentatge.

 

Enllaç al catàleg

Estudios sobre mediación y arbitraje desde una perspectiva procesal

Los derechos de la víctima en el sistema penal español

Sigüenza López, J.; García-Rostán Calvín, G. (dir). Estudios sobre mediación y arbitraje desde una perspectiva procesal. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson Reuters, 2017 [Sig. 304 Est] ISBN 978-84-9177-518-8

 

L'evolució del dret processal ha determinat que, en els últims anys, es presti especial atenció a les vies de resolució de conflictes jurídics i, molt singularment, a la mediació i l'arbitratge. Conèixer, amb exactitud i precisió, què implica acudir a elles, quines funcions i atribucions es reconeixen a jutges, àrbitres i mediadors, quin mètode se segueix en cadascuna i què implica optar per aquestes fórmules resulta doncs imprescindible per als juristes de la societat actual. Aquest és el propòsit de la present obra, en la qual el lector pot trobar quinze estudis que versen sobre la convivència entre procés civil i ADR, la mediació civil, la mediació penal i l'arbitratge.

 

Enllaç al catàleg

Voy a ser asertiva. Utiliza tu inteligencia emocional para autoafirmarte

Terapia racional emotiva conductual: una versión teórico-práctica actualitzada

Castanyer, O.; Cañizares, O. Voy a ser asertiva. Utiliza tu inteligencia emocional para autoafirmarte. [Barcelona]: Conecta, 2017 [Sig. 159.942 Cas] ISBN 978-84-16883-09-7

 

Què és necessari perquè les dones se sentin completament segures, confiades, capaces i independents? Potser les han ensenyat a comportar-se de manera submisa o al contrari, han  hagut d'aprendre a ser agressives per obrir-se camí en la vida... Sigui com sigui, en qualsevol moment poden reaprendre actituds, pensaments i conductes assertives que les portin a sentir-se plenes. Les autores, psicòlogues i expertes en intel·ligència emocional, parlen a la lectora potencial d’aquest llibre amb un llenguatge optimista i vital: “necessitem conèixer-nos a fons, aprendre a regular bé les nostres emocions, aprendre a estimar-nos, a valorar-nos, a ser capaços de motivar-nos i de ser assertives. En definitiva: autoafirmar-nos des del respecte i la igualtat.” 

 

Enllaç al catàleg

Criminal-mente. La criminología como ciencia

Acoso: análisis jurídico penal

Velasco de la Fuente, P. Criminal-mente. La criminología como ciencia. Barcelona: Ariel, 2018 [Sig. 343.9 Vel] ISBN 978-84-344-2738-9

 

En aquest llibre, l'autora –criminòloga i advocada - ens convida a endinsar-nos en el desconegut món de la criminologia, la ciència forense i la psicologia criminal. Quins són els mètodes que segueixen els professionals de la investigació criminal? Com s'elabora un perfil criminològic complet? Quina relació hi ha entre la biologia i la conducta criminal? Quins han estat els assassins en sèrie que conformen la particular història negra d'Espanya? I per sobre de totes aquestes preguntes, potser la més important i desconcertant: per què l'ésser humà mata?

 

Enllaç al catàleg

Hogares compartidos. 27 experiencias de familias de acogida

40 ideas para la práctica de la justicia restaurativa en la jurisdicción penal

Macías, O. Hogares compartidos. 27 experiencias de familias de acogida. Madrid: LID Editorial Empresarial, 2017 [Sig. 347.633 Mac] ISBN 978-84-168-9480-2

 

L'acolliment en família aliena és tot un desconegut. Només apareix davant l'opinió pública quan sorgeix un conflicte entre família biològica i d'acollida. No obstant això, l’acolliment va molt més enllà, el fan possible persones generoses que tenen cura de nens que, en la majoria de casos, tornaran amb els seus pares o seran donats en adopció. Mentrestant, omplen aquests buits d'amor, de pors i inseguretats amb molta entrega i afecte. De tot això tracta “Hogares compartidos”, de famílies que expliquen el seu dia a dia per tirar endavant a aquests petits i de nens que només volen que els estimin i que lluiten per tirar endavant. El llibre compta amb els testimonis de totes les parts excepte el de les famílies biològiques. Els noms dels menors i les seves històries han patit algunes modificacions, per respecte a la seva intimitat, igual que el nom d'alguns pares d'acollida per desig exprés d'ells.

Enllaç al catàleg

Los crímenes de la economía

La tutela jurídica del menor en nuestro entorno

Ruggiero, V. Los crímenes de la economía. Un análisis criminológico del pensamiento económico. Madrid: Marcial Pons, 2018. (Derecho penal y criminología, Marcial Pons) [Sig. 343.7 Rug] ISBN 978-84-9123-448-7

 

Quan els economistes s’endinsen en el camp de la criminologia, solen estudiar la lògica racional de les infraccions. En aquesta nova obra, el sociòleg Vincenzo Ruggiero inverteix aquesta perspectiva mitjançant la revisió criminològica de diverses escoles de pensament econòmic, sostenint que totes elles justifiquen o contribueixen al dany causat per la iniciativa empresarial. Investiga la noció de propietat privada de Locke, el mercantilisme, els fisiòcrates i Malthus, així com els arguments de Ricardo, Adam Smith, Marshall, Keynes i el neoliberalisme, entre d'altres.

 

Enllaç al catàleg

Menores maltratadores en el hogar

El llibre de les petites revolucions

Cuervo García, A. L. Menores maltratadores en el hogar. Un estudio del fenómeno de violencia filio-parental. Barcelona: JM Bosch Editor, 2018 [Sig. 316.62-055.62 Cue] ISBN 978-84-947743-8-6

 

El fenomen de la violència filio-parental existeix des de fa temps, encara que s'ha visibilitzat més en els últims anys. En aquest llibre s'estudia aquest tipus de violència des de diferents aportacions de la investigació científica però, sobretot, es mostren les dades d'una llarga recerca criminològica que durant tres anys es va dur a terme en població espanyola. A més, es presta una especial atenció als pares i mares víctima de la violència filio-parental, que no sempre són considerats com a tal, ni reben la consideració social que mereixen, minant això els seus esforços i pretensions d'ajuda per al problema tan greu que estan vivint.

 

Enllaç al catàleg

Data d'actualització:  17.05.2018