• Imprimeix

Últimes novetats bibliogràfiques

Novetats bibliogràfiques de la primera quinzena d'octubre

Si us interessa emportar-vos en préstec algun d'aquests llibres podeu venir a la biblioteca i us farem el carnet de préstec. Si treballeu al Departament de Justícia podeu gaudir del préstec a distància: envieu la vostra petició a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat.

La argumentación lingüística en los juicios con jurado

Humor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resiliencia

Valero Romero, M.A. La argumentación lingüística en los juicios con jurado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. (Tirant lo Blanch. Abogacía práctica; 89) [Sig. 343.15 Val] ISBN 978-84-9169-728-2

Aquesta investigació constitueix una síntesi dels aspectes més importants de la comunicació davant el jurat. En aquests casos, el procés comunicatiu s'orienta des de la perspectiva de la recepció, els receptors són llecs en dret. El nostre objectiu principal ha estat endinsar-nos en la vida comunicativa que es desenvolupa en aquests judicis orals d'àmbit penal, com una mostra més de la interacció entre lingüística i dret. Aquest acostament comunicatiu té lloc des d'una visió argumentativa del dret, és a dir, de com els operadors jurídics s'adapten i orienten els seus recursos argumentatius, en funció de si el seu destinatari és un jutge professional o un jurat sense experiència en dret. Per aquesta anàlisi es recorre a un corpus de judicis penals reals.

Enllaç al catàleg

El maestro atento. Gestión consciente del aula

Los derechos de la víctima en el sistema penal español

López González, L. El maestro atento. Gestión consciente del aula. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2017. (Aprender a ser) [Sig. 37:159.9 Gon ] ISBN 978-84-330-2908-9

Aquest llibre és un manual teòric-pràctic per al professorat de com ser i estar conscient a l'aula. S'hi enfoca la tasca docent des d'un punt de vista holístic i vivencial, com un tot que necessita la llanterna contínua de l'atenció plena. Per això s'analitza el que esdevé a l'aula des de l'autoconsciència i s'ensenya a mestres i professors a desenvolupar les seves competències psicocorporals a través del mindfulness i el focusing, dos recursos que uneixen psicologia, espiritualitat i neurociència. Inclou desenes d'exercicis i activitats (tant d'entrenament individual com d'aplicació a l'aula), proves, guions de treball i qüestionaris pràctics que ajudaran al docent a gaudir molt més del seu dia a dia a l'aula.

Enllaç al catàleg

Derecho administrativo y derecho penal: reconstrucción de los límites

Traducción, interpretación e información para la tutela judicial efectiva en el proceso penal

Bauzá Martorell, F.J. (dir.); Avezuela, J. [et al.]. Derecho administrativo y derecho penal: reconstrucción de los límites. Hospitalet de Llobregat: Bosch Wolters Kluwer, 2017. [Sig. 343.35 Der] ISBN 978-84-9090-182-3

Fins fa ben poc la relació entre el dret penal i el dret administratiu s'ha basat en el ius puniendi, en la convergència de la repressió enfront de l’il·lícit penal i la infracció administrativa. No obstant això, la dramàtica proliferació de casos de corrupció llança una incidència del dret penal en altres instituts administratius aliens a la potestat sancionadora, especialment en urbanisme, la contractació administrativa i els ajuts públics. La crisi expansiva del dret penal en l'activitat de l'Administració pública i la incapacitat del dret administratiu per a abordar determinats il·lícits, obliga a una anàlisi exhaustiva de tots dos subsectors de l'ordenament, especialment en cadascuna de les matèries sensibles on convergeixen.

Enllaç al catàleg

Liderando retos

Educar en el feminismo

Empar Callejas, E.; Máñez, M. Liderando retos. Estrategias para afrontar los conflictos interpersonales en el mundo empresarial. Primera edició. Barcelona: Gestión 2000, 2018. [Sig. 658 Cal] ISBN 978-84-9875-471-1

Aquesta obra fomenta la creativitat en la gestió, resolució i prevenció de conflictes en l'organització, i aporta eines que facilitaran al lector tenir diferents perspectives per contemplar aquelles possibilitats que siguin més equilibrades i duradores en el temps. Així mateix, proporciona noves estratègies, potència l'anomenat «pensament lateral» i contribueix a ampliar la visió i les opcions d'actuació davant els nous reptes i les possibles adversitats. Per a això, les autores presenten un total de cinc casos a través dels quals s'exposen alguns aspectes clau per tal de comprendre com poden sorgir certs conflictes en el món laboral, les conseqüències que comporten, i les estratègies d'actuació per evitar-los o solucionar-los de manera eficaç, causant els menors danys col·laterals possibles.

Enllaç al catàleg

Prescripción e imprescriptibilidad de los delitos

La mediación en el proceso penal

Cerrada Moreno, M. Prescripción e imprescriptibilidad de los delitos. Orígenes. Fundamentos. Naturaleza jurídica. Barcelona: Bosch Editor, 2018. [Sig. 343.291 Cer] ISBN 978-84-948188-1-3

En aquest llibre es tracta de manera conjunta la prescripció i la imprescriptibilitat dels delictes, estudiant l'evolució històrica de cadascuna d'aquestes figures des dels seus orígens fins a la seva actual regulació en el Codi penal espanyol després de la seva modificació per Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, amb menció especial a la important reforma operada en la matèria per la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny. Així mateix, s'estudien els fonaments jurídics i filosòfics d'aquests conceptes, fent especial atenció a la noció de imprescriptibilitat sorgida després de la Segona Guerra Mundial i els Judicis de Nuremberg per tal d'evitar la impunitat dels crims considerats més greus.

Enllaç al catàleg

Data d'actualització:  10.10.2018