• Imprimeix

Últimes novetats bibliogràfiques

Novetats bibliogràfiques del mes de gener

Si us interessa emportar-vos en préstec algun d'aquests llibres podeu venir a la biblioteca i us farem el carnet de préstec. Si treballeu al Departament de Justícia podeu gaudir del préstec a distància: envieu la vostra petició a biblioteca_cejfe.dj@gencat.cat.

La paz se aprende

La paz se aprende

D'Ansembourg, T.; Van Reybrouck, D. La paz se aprende. Comunicación no violenta, mindfulness y compasión: prácticas para el desarrollo de una cultura de paz. Barcelona: Arpa, 2017. [Sig. 1 Ans] ISBN: 978-84-166601-57-8

 

Com reaccionar davant la dosi de violència a la qual ens enfrontem diàriament com a individus i com a societat? Com estar en pau amb nosaltres mateixos malgrat els enfrontaments, les frustracions i les dificultats de la vida? I com portar aquest estat de pau a l’àmbit col·lectiu o polític? Practicant, responen els autors. La pau s’aprèn i s’exercita.

 

Enllaç al catàleg

Los delitós de hurto y robo

Los delitós de hurto y robo

Souto García, E.M. Los delitós de hurto y robo. Análisis de su regulación tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Valencia: Tirant lo blanch, 2017. [Sig. 343.71 Sou] ISBN: 978-84-9143-685-0

 

La important reforma del Codi penal espanyol efectuada per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, ha suposat la modificació de totes les figures delictives de furt i la introducció de novetats rellevants en els delictes de robatori com ara la desaparició de la falta de furt de l'antic art. 623.1, i la tipificació del delicte lleu de furt; o, en relació amb els delictes de robatori, la redefinició del propi concepte de robatori. En la present obra s'analitzen aquests temes alhora que s’examinen les qüestions bàsiques que presenten aquests delictes, com l'estudi detallat del bé jurídic i de les seves característiques essencials.

 

Enllaç al catàleg

Galería de asesinos sin alma. La estirpe de Caín

Galería de asesinos sin alma. La estirpe de Caín

Frías, J.M. Galería de asesinos sin alma. La estirpe de Caín. [Córdoba]: Editorial Arcopress, 2016. [Sig. 340.63 Fri] ISBN: 978-84-16002-65-8

 

José Manuel Frías, periodista d’investigació, recull en aquest llibre les vides i els crims de 30 dels assassins més coneguts de la història: els trets de la seva personalitat, la història familiar i els motius que els portaren a matar les seves víctimes són analitzats en la seva crua realitat però sense morbositat.

 

Enllaç al catàleg

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito

Agudo Fernández, E.; Jaén Vallejo, M.; Perrino Pérez, A. Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito. Madrid: Dykinson, 2017. [Sig. 343.24 Agu] ISBN: 978-84-9148-245-1

 

En aquest llibre s’analitzen les conseqüències jurídiques del delicte, tant en relació a les persones físiques com a les jurídiques, examinant les penes privatives de llibertat, el benefici de la no execució de la pena de presó, les mesures de seguretat, així com les penes de multa, les privatives de drets, les penes accessòries i les conseqüències accessòries. També s’estudien la responsabilitat civil, les costes processals i la cancel·lació dels antecedents penals. Inclou un petit annex legislatiu.

 

Enllaç al catàleg

El atestado policial completo

El atestado policial completo

Álvarez Rodríguez, J.R. El atestado policial completo. Pieza clave en los juicios rápidos y delitos contra la seguridad vial, relativos a la propiedad intelectual e industrial y a la violencia doméstica y de género: (análisis de los tipos, atestado). [Madrid]: Tecnos, 2017. [Sig. 343.1 Alv] ISBN: 978-84-309-7113-8

 

La present obra analitza detalladament tots i cada un dels elements que integren l'atestat policial. Els textos es fonamenten en una sòlida base legislativa i jurisprudencial i les cites de lleis i sentències completen els diferents capítols. A més, es transcriuen Instruccions de la Secretaria d'Estat de Seguretat, protocols d'actuació i col·laboració, ordres de protecció de les víctimes de violència de gènere, etc. Es reprodueixen fins a un total de 120 documents, entre diligències, actes, cèdules, compareixences ..., a més d'impresos, formularis, certificats...

 

Enllaç al catàleg

El acoso sexual. Un aspecto olvidado de la violencia de género

El acoso sexual. Un aspecto olvidado de la violencia de género

Cuenca Piqueras, C. El acoso sexual. Un aspecto olvidado de la violencia de género. Madrid: CIS, 2017. [Sig. 343.54 Cue] ISBN: 978-84-7476-730-8

 

La present monografia analitza el fenomen de l'assetjament sexual a la feina. En concret, es revisen les seves característiques, tipologia i els models teòrics relacionats amb la seva causalitat. Amb posterioritat, s'analitzen les aportacions dels estudis que s’han fet sobre aquest fenomen, tant a Espanya com a Europa, incloent comparatives sobre el seu abast en diferents països, i un diagnòstic social sobre professions amb altes taxes d'assetjament sexual laboral.

 

Enllaç al catàleg

Política criminal internacional. Tráfico de drogas, trata de seres humanos y prostitución

Política criminal internacional. Tráfico de drogas, trata de seres humanos y prostitución

Villacampa Estiartel, C. Política criminal internacional. Tráfico de drogas, trata de seres humanos y prostitución. Barcelona: UOC, 2017 [Sig. 341.4 Vil] ISBN: 978-84-9116-865-2

 

Segons l’autora, catedràtica de dret penal a la Universitat de Lleida, en la societat postindustrial, després de la caiguda del welfarisme penal en la dècada dels 70, s'ha imposat un nou model de control del delicte que obeeix als profunds canvis socials experimentats. Paral·lelament, han canviat també les característiques de la criminalitat: el paradigma passa a ser el delicte organitzat transnacional. Per fer front a la criminalitat de la globalització, ha sorgit la política criminal de la globalització, objecte d’estudi d’aquesta monografia on s’incideix especialment en tres àmbits concrets: el tràfic de drogues, el tràfic d’éssers humans i la prostitució.

 

Enllaç al catàleg

Data d'actualització:  17.01.2018